โครงการ "โควตา ม.อ. ตรัง" ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 58 11:05 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
25 ก.ย. 2558 - 08 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
10 พ.ย. 2558
สัมภาษณ์
13 พ.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
17 พ.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 9 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะพาณิชย์และการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
2. คณะพาณิชย์และการจัดการ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
3. คณะพาณิชย์และการจัดการ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
4. คณะพาณิชย์และการจัดการ สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
5. คณะพาณิชย์และการจัดการ สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
6. คณะพาณิชย์และการจัดการ สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
7. คณะพาณิชย์และการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
8. คณะพาณิชย์และการจัดการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
9. คณะพาณิชย์และการจัดการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง