โครงการ มุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 58 17:31 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
03 ส.ค. 2558 - 10 ต.ค. 2558
ชำระเงิน
10 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
19 ต.ค. 2558
สัมภาษณ์
30 ต.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
13 พ.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 16 สาขา จำนวน : 580 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 30 2.50 วิทย์-คณิต
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 2.50 วิทย์-คณิต
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 45 2.50 วิทย์-คณิต
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 50 2.50 วิทย์-คณิต
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 30 2.50 วิทย์-คณิต
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 40 2.50 วิทย์-คณิต
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 45 2.50 วิทย์-คณิต
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 45 2.50 วิทย์-คณิต
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดงานวิศวกรรม 45 2.50 วิทย์-คณิต
10. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ 40 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
11. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
12. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
13. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 40 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
14. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ 30 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
15. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ 50 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
16. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี (หลักสูตร 2 ภาษา ) 20 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8.5
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง