TCAS รอบที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 61 12:35 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
14 ก.พ. 2561 - 22 มี.ค. 2561
ชำระเงิน
14 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
ประกาศผลคัดเลือก
30 เม.ย. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
10 พ.ค. 2561
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 170 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ (เลือกสาขาวิชาในภายหลัง) 90 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 80 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร


***น้องๆ ต้องอ่านระเบียบการของมหาวิทยาลัยให้ละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด***


 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง