TCAS รอบที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 61 17:13 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
14 ก.พ. 2561 - 22 มี.ค. 2561
ชำระเงิน
14 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
30 มี.ค. 2561
สอบข้อเขียน
21 เม.ย. 2561
สัมภาษณ์
21 เม.ย. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
10 พ.ค. 2561
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 100 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 100 2.50 จบ ม.6

สัมภาษณ์

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร***น้องๆ ต้องอ่านระเบียบการของมหาวิทยาลัยให้ละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด***

 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง