รับตรง คณะสัตวแพทย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 58 18:40 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
04 ม.ค. 2559 - 15 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
29 ม.ค. 2559
สอบข้อเขียน
07 ก.พ. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
10 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
15 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
25 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 6 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สำหรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์) 2 2.50 วิทย์-คณิต
2. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ผู้สำเร็จระดับปิริญญาตรี) 1 2.75 อาชีวะ
3. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นักเรียนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้) 3 2.50 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง