รับตรงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 58 15:48 น. สนใจสมัคร : 6
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ต.ค. 2558 - 30 พ.ย. 2558
ชำระเงิน
01 ต.ค. 2558 - 01 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
18 ธ.ค. 2558
สอบข้อเขียน
16 ม.ค. 2559 - 17 ก.ย. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
26 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
21 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
28 มี.ค. 2559 - 21 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 60 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ 60 3.00 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง