นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและการแสดง(โครงการช้างเผือก)

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 58 16:52 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ต.ค. 2558 - 31 ต.ค. 2558
ชำระเงิน
14 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
06 พ.ย. 2558
สัมภาษณ์
14 พ.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
20 พ.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 4 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และศิลปะการแสดง วิชาเอกดนตรีไทย ไม่ระบุ 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และศิลปะการแสดง วิชาเอกดนตรีสากล ไม่ระบุ 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎศิลป์และกำกับลีลา ไม่ระบุ 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และศิลปะการแสดง วิชาเอกศิลปะการละคร ไม่ระบุ 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
6.5
ความยากในการเรียน
6

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง