โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 58 10:44 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
05 ส.ค. 2558 - 16 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
14 ธ.ค. 2558
สัมภาษณ์
19 ธ.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
23 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 6 สาขา จำนวน : 120 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัย ทางอาหารในธุรกิจเกษตร 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 10 10.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7.5
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง