โครงการเส้นทางอาชีวะสู่รั้วมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 58 13:31 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 12 พ.ย. 2558
ชำระเงิน
ไม่ระบุ - 13 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
02 ธ.ค. 2558
สัมภาษณ์
08 ธ.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
21 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 10 สาขา จำนวน : 175 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 15 2.50 กศน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 20 2.50 กศน
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 2.50 กศน
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 15 2.50 กศน
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 15 2.50 กศน
6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 20 2.75 กศน
7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ 20 2.75 กศน
8. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 2.75 กศน
9. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตร รป.บ. สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ 20 2.75 กศน
10. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ 20 2.75 กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง