รับตรง โครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน)

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 58 13:57 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ย. 2558 - 25 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
15 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
23 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
22 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 11 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 11 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง