โควตาภาคฯ และทั่วประเทศ รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 59 16:05 น. สนใจสมัคร : 15
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
13 ก.พ. 2559 - 19 ก.พ. 2559
ชำระเงิน
13 ก.พ. 2559 - 20 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
03 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
10 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
14 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 73 สาขา จำนวน : 1,187 ที่นั่ง