รับตรง แบบคณะดำเนินการจัดสอบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 58 14:22 น. สนใจสมัคร : 6
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
06 ต.ค. 2558 - 15 ม.ค. 2559
ชำระเงิน
06 ต.ค. 2558 - 18 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 7 สาขา จำนวน : 345 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 45 2.50 สมัครได้ทุกคน
2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 40 2.50 สมัครได้ทุกคน
3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ 30 2.00 สมัครได้ทุกคน
4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 35 2.00 สมัครได้ทุกคน
5. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนต์และดิจิทัลมีเดีย 40 2.00 สมัครได้ทุกคน
6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพ 35 2.00 สมัครได้ทุกคน
7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์ 120 2.00 สมัครได้ทุกคน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง