รับตรงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 58 22:48 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
19 ต.ค. 2558 - 12 พ.ย. 2558
ชำระเงิน
20 ต.ค. 2558 - 13 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
30 พ.ย. 2558
สอบข้อเขียน
12 ธ.ค. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
22 ธ.ค. 2558
สัมภาษณ์
16 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
02 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 80 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 80 2.75 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง