รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) และ โครงการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 58 23:03 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.ย. 2558 - 20 ต.ค. 2558
ชำระเงิน
02 ก.ย. 2558 - 21 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
09 พ.ย. 2558
สอบข้อเขียน
14 พ.ย. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
27 พ.ย. 2558
สัมภาษณ์
15 ธ.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
28 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 92 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 92 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง