ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 58 09:53 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ต.ค. 2558 - 25 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
20 พ.ย. 2558
สอบข้อเขียน
29 พ.ย. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
16 ธ.ค. 2558
สัมภาษณ์
20 ธ.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
08 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 60 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง