รับตรง คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 58 10:10 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
28 ก.ย. 2558 - 29 ก.พ. 2559
ชำระเงิน
29 ก.ย. 2558 - 07 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
23 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
02 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
08 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 7 สาขา จำนวน : 150 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 20 2.00 สมัครได้ทุกคน
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 20 2.00 สมัครได้ทุกคน
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 20 2.00 สมัครได้ทุกคน
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 30 2.00 สมัครได้ทุกคน
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 25 2.00 สมัครได้ทุกคน
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 2.00 ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 15 2.00 สมัครได้ทุกคน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง