โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง ด้านวัฒนธรรมและท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 58 10:33 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
28 ก.ย. 2558 - 20 ธ.ค. 2558
ชำระเงิน
ไม่ระบุ - 09 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
28 ธ.ค. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
14 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
23 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
27 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 20 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 5 2.00 สมัครได้ทุกคน
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 5 2.00 สมัครได้ทุกคน
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 10 2.00 สมัครได้ทุกคน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
6.5
ความยากในการเรียน
6.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง