รับตรง แบบโควตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 58 14:31 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ต.ค. 2558 - 30 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
09 ธ.ค. 2558
สัมภาษณ์
17 ธ.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
21 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 10 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 3.25 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7.5
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง