รับตรง หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 58 10:06 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ต.ค. 2558 - 15 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
25 ธ.ค. 2558
สอบข้อเขียน
17 ม.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
20 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
06 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
25 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 100 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 100 2.80 สมัครได้ทุกคน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง