รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รอบที่1)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 58 10:13 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ต.ค. 2558 - 11 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
14 ม.ค. 2559
สอบข้อเขียน
16 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
17 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
22 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 90 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล 60 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) 30 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7.5
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง