คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 58 10:42 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
07 ต.ค. 2558 - 22 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
20 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
24 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
05 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 350 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา 200 ไม่ใช้ สมัครได้ทุกคน
2. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา 150 ไม่ใช้ สมัครได้ทุกคน
ลิงค์ระเบียบการ
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
6
ความยากในการเรียน
6

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง