รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 58 13:23 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ต.ค. 2558 - 14 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
22 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
28 มี.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
04 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 210 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 210 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง