รับตรง วิทยาลัยศาสนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 58 11:07 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
05 ต.ค. 2558 - 20 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
08 ธ.ค. 2558
สอบข้อเขียน
19 ธ.ค. 2558
สัมภาษณ์
14 ม.ค. 2559 - 15 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
29 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ไม่ระบุ ไม่ใช้ สมัครได้ทุกคน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
6
ความยากในการเรียน
6

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง