รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 58 13:33 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ต.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558
ชำระเงิน
15 ต.ค. 2558 - 11 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
16 ธ.ค. 2558
สอบข้อเขียน
20 ธ.ค. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
30 ธ.ค. 2558
สัมภาษณ์
11 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
29 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 18 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 18 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง