โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 58 15:08 น. สนใจสมัคร : 4
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558
ชำระเงิน
02 พ.ย. 2558 - 01 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
19 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
13 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
29 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 17 สาขา จำนวน : 17 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะนิติศาสตร์ 1 3.00 ไม่ระบุ
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1 3.00 ไม่ระบุ
3. คณะรัฐศาสตร์ 1 3.00 ไม่ระบุ
4. คณะเศรษฐศาสตร์ 1 3.00 ไม่ระบุ
5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 3.00 ไม่ระบุ
6. คณะศิลปศาสตร์ 1 3.00 ไม่ระบุ
7. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 1 3.00 ไม่ระบุ
8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 3.00 ไม่ระบุ
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3.00 ไม่ระบุ
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 3.00 ไม่ระบุ
11. คณะสหเวชศาสตร์ 1 3.00 ไม่ระบุ
12. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 3.00 ไม่ระบุ
13. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 3.00 ไม่ระบุ
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 3.00 ไม่ระบุ
15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือ 1 3.00 ไม่ระบุ
16. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 3.00 ไม่ระบุ
17. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) หลักสูตรนานาชาติ 1 3.00 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง