โครงการทับทิบสยาม คณะศึกษาศาสตร์ (สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย)

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 58 11:32 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
26 ต.ค. 2558 - 06 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
25 ธ.ค. 2558
สอบข้อเขียน
10 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
10 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
27 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 80 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 40 2.00 สมัครได้ทุกคน
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนศิลปะ 20 2.00 สมัครได้ทุกคน
3. สาขาวิชาการสอนนาฏสังคีต วิชาเอกดุริยางคศึกษาไทย (ดนตรีไทย) 20 2.00 สมัครได้ทุกคน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
6.5
ความยากในการเรียน
6.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง