โครงการเพชรนครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 58 13:42 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
06 ต.ค. 2558 - 03 ธ.ค. 2558
ชำระเงิน
06 ต.ค. 2558 - 04 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
16 ธ.ค. 2558
สัมภาษณ์
24 ธ.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
11 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 16 สาขา จำนวน : 380 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 20 2.50 วิทย์-คณิต
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 45 2.50 วิทย์-คณิต
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 45 2.50 วิทย์-คณิต
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 2.50 วิทย์-คณิต
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 20 2.50 วิทย์-คณิต
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดงานวิศวกรรม 30 2.50 วิทย์-คณิต
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 30 2.50 วิทย์-คณิต
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 20 2.50 วิทย์-คณิต
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 2.50 วิทย์-คณิต
10. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 20 2.70 วิทย์-คณิต, ศิลป์
11. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 2.70 วิทย์-คณิต, ศิลป์
12. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ 20 2.70 วิทย์-คณิต, ศิลป์
13. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 20 2.70 วิทย์-คณิต, ศิลป์
14. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการรัฐ 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
15. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
16. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 2 ภาษา) 10 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8.5
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง