รับตรงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ)

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 58 15:42 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
05 ต.ค. 2558 - 25 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
14 ธ.ค. 2558
สัมภาษณ์
21 ธ.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
05 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 55 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 55 2.50 สมัครได้ทุกคน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง