รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 11:44 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558
ชำระเงิน
02 พ.ย. 2558 - 01 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
17 ธ.ค. 2558
สอบข้อเขียน
24 ธ.ค. 2558 - 10 ม.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
28 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
30 ม.ค. 2559 - 03 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
16 ก.พ. 2559 - 11 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 5 สาขา จำนวน : 315 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะนิติศาสตร์ 120 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์
2. คณะสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 80 2.50 สมัครได้ทุกคน
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 2.75 วิทย์-คณิต
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 30 2.50 สมัครได้ทุกคน
5. วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมสงเคราะห์ 75 2.50 สมัครได้ทุกคน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง