โครงการรับนักศึกษาเดนภาษาอังกฤษเพื่อเขาศึกษาสาขาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 15:44 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
13 ม.ค. 2559 - 20 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต ไม่ระบุ 3.50 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง