โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 58 16:04 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
18 เม.ย. 2559 - 06 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
30 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
15 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
24 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 150 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 150 ไม่ใช้ สมัครได้ทุกคน
ลิงค์ระเบียบการ
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง