รักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 14:53 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
26 ต.ค. 2558 - 20 พ.ย. 2558
ชำระเงิน
26 ต.ค. 2558 - 20 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
18 ธ.ค. 2558
สอบข้อเขียน
25 ธ.ค. 2558
สัมภาษณ์
25 ธ.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
15 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 6 สาขา จำนวน : 75 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
3. คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
4. คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
5. คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
6. คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
6.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง