ประเภทโควตา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 58 15:50 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ย. 2558 - 12 ม.ค. 2559
ชำระเงิน
02 พ.ย. 2558 - 15 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
12 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
19 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
23 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 60 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 60 3.00 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง