รับตรงทั่วประเทศ คณะวนศาสตร์ (โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อฯ โควตาพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 58 21:12 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 พ.ย. 2558 - 11 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
29 ธ.ค. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
04 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
19 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
25 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 150 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 120 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
2. โครงการสองปริญญาคู่ขนาน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวนศาสตร์ชุมชนและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
6.5
ความยากในการเรียน
6.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง