โครงการทุนช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 58 13:45 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
25 ต.ค. 2558 - 25 พ.ย. 2558
ชำระเงิน
25 ต.ค. 2558 - 26 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
16 ธ.ค. 2558
สัมภาษณ์
25 ธ.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
06 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 16 สาขา จำนวน : 4 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดงานวิศวกรรม ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต
10. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
11. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
12. คณะศิลปศาสตณ์และวิทยากรจัดการ สาขาวิชาบัญชี ( หลักสูตร 2 ภาษา) ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
13. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
14. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
15. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ 1 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
16. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ 1 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8.5
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง