รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 58 15:14 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
03 พ.ย. 2558 - 16 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
01 ธ.ค. 2558
สอบข้อเขียน
09 ม.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
14 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
19 มี.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
28 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 40 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 40 2.00 สมัครได้ทุกคน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7.5
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง