รับตรงโครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 58 17:38 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
30 ต.ค. 2558 - 29 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
15 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
27 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
07 มี.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง