โครงการหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 58 14:35 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ธ.ค. 2558 - 23 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
01 ก.พ. 2559
สอบข้อเขียน
06 ก.พ. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
12 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
17 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
22 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 50 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50 2.50 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง