รับตรงทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 59 17:41 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 พ.ย. 2558 - 25 ก.พ. 2559
ชำระเงิน
01 พ.ย. 2558 - 10 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
18 ก.พ. 2559
สอบข้อเขียน
27 ก.พ. 2559 - 28 ก.พ. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
11 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
20 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
28 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 131 สาขา จำนวน : 3,990 ที่นั่ง