รับตรง ทุนโครงการรับสมัครนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (รอบสอง)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 09:38 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
06 พ.ย. 2558 - 08 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
22 ม.ค. 2559
สอบข้อเขียน
30 ม.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
05 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
13 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
19 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง