รับตรงทั่วประเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 58 15:40 น. สนใจสมัคร : 4
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ธ.ค. 2558 - 29 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
11 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
19 มี.ค. 2559 - 20 มี.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
31 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
09 เม.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
11 เม.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 90 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 2.30 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน 30 2.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 2.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8.5
ความยากในการเรียน
8.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง