รับตรงระบบโควตาพิเศษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 58 10:07 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
30 พ.ย. 2558 - 15 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
21 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
23 ม.ค. 2559 - 27 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
29 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 4 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ไม่ระบุ 2.50 สมัครได้ทุกคน
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารสารสนเทศ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8.5
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง