รับตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 58 15:50 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
20 ม.ค. 2559 - 09 มี.ค. 2559
ชำระเงิน
20 ม.ค. 2559 - 10 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
25 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
02 เม.ย. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
22 เม.ย. 2559
สัมภาษณ์
07 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
13 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 7 สาขา จำนวน : 140 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม 20 2.00 สมัครได้ทุกคน
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 20 20.00 สมัครได้ทุกคน
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลป์(วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก) 20 2.00 สมัครได้ทุกคน
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ (วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา) 20 2.00 สมัครได้ทุกคน
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ (วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย) 20 2.00 สมัครได้ทุกคน
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ 20 2.00 สมัครได้ทุกคน
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 2.00 สมัครได้ทุกคน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7
ความยากในการเรียน
6

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง