โครงการรับสมัครนักเรียนวิธีพิเศษ(โควต้า) เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 58 09:54 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ธ.ค. 2558 - 25 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
08 ม.ค. 2559
สอบข้อเขียน
27 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
27 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
25 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 70 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 30 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
2. สาขาวิชาอิสลามศึกษา 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
3. สาขาวิชากฏหมายอิสลาม 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
6.5
ความยากในการเรียน
6.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง