รับตรงทั่วประเทศ (วิทยาเขตบางพระ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 58 10:54 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ธ.ค. 2558 - 29 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
19 ก.พ. 2559
สอบข้อเขียน
27 ก.พ. 2559 - 28 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
11 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 28 สาขา จำนวน : 690 ที่นั่ง

ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง