รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 58 10:04 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ธ.ค. 2558 - 29 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
07 มี.ค. 2559
สอบข้อเขียน
14 มี.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
18 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
22 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
28 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 180 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft.EN) 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8.5
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง