รับตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 58 11:11 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
03 พ.ย. 2558 - 11 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
15 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
19 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
20 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 5 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ภาคปกติ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
2. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (ภาคปกติ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
3. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (ภาคปกติ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคปกติ) , (ภาคสมทบ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ สมัครได้ทุกคน
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (ภาคปกติ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7.5
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง