รับตรงคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ประเภทโควตาเรียนดี) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 58 14:50 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
21 ต.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
12 ม.ค. 2559
สอบข้อเขียน
18 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
19 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
21 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 25 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) 25 3.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง