โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รอบที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 58 12:09 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
07 ธ.ค. 2558 - 15 ม.ค. 2559
ชำระเงิน
19 ม.ค. 2559 - 24 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
29 ม.ค. 2559
สอบข้อเขียน
01 ก.พ. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
01 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
01 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
05 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 4 สาขา จำนวน : 70 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
2. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
3. การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
4. ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง