โครงการเด็กดีมีที่เรียน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 58 12:29 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ธ.ค. 2558 - 29 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
17 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
23 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
29 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 34 สาขา จำนวน : 114 ที่นั่ง

ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง